IMG 7395-01 

Biodiversiteit in de boomgaard

Een boomgaard is een bijzonder stuk natuur. Doordat appel- en perenbomen vele jaren in de boomgaard staan, ontstaat spontaan een natuurlijk evenwicht tussen veel schadelijke insecten en hun natuurlijke vijanden. Dit natuurlijke evenwicht wordt door Wolters Eko Fruit een handje geholpen door het uitleggen van roofmijten in jonge bomen die de spintmijten opeten. Door het aanbrengen van nest- en schuilgelegenheden wordt het diverse nuttige insecten aantrekkelijk gemaakt om zich in de boomgaard te vestigen.


Torenvalken jagen op onder andere muizen. Door het plaatsen van torenvalkenkasten bieden we deze nuttige jagers een mooie ‘woning’ in de boomgaard. In ruil daarvoor helpen ze om schadelijke knaagdieren onder controle te houden.

 

IMG 6711-01